Происшествия

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО к архимандриту Марку — заговорщику против владыки

Май 02
18:19 2013

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

к архимандриту Марку — заговорщику против владыки Христофора

Архимандрит Марк (заговорщик против владыки Христофора)

Архимандрит Марк (заговорщик против владыки Христофора).

ИА «Русские Новости» публикует открытое письмо от известного чешского спортсмена Томаша Кваснички (Tomáš Kvasnička) на русском и чешском языках, присланных нам в редакцию. В письме, адресованном к архимандриту Марку (заговорщику против владыки Христофора) ответ на открытое письмо архимандрита Марка к русским читателям. В публикуемом ниже тексте разоблачается вся ложь заговорщиков и об отношении верующих, которые не позволят свершится заговору и молятся за Православную Церковь и за владыку Христофора. Текст приводим ниже:

Уважаемый архимандрит Марк, в вашем письме к читателям «Пражского

экспресса» вы дали официальную и, якобы, объективную информацию. По этой
информации, на заседании Священного Синода ПЦЧЗиС 03.04.2013 владыке
Христофору, было предложено, чтобы он предъявил доказательства своей
невиновности, через принятие правовых шагов, всего лишь за 8 дней.

Но сразу же, невиновного владыку, вы отстранили от всех полномочий.
Несмотря на то, как вы пишете, наша церковь, чтит презумпцию невиновности,
согласно которой, владыка хотя и невиновен, но вами осужден. Сам так должен
доказывать свою невиновность. Хотя, согласно международных и чешских
законов виновность должна доказываться обвинением.

Достоверность обвинений пани Рапцуновой от которых она отказалась,
написанных для нее, мы все смогли оценить. И, по вашим словам, у вас есть
еще в резерве несколько таких обвинений.

Спонтанная петиция показывает, что думает паства и какое отношение к
владыке Христофору. Зато от ваших реакций и действий отдает неправдой и
фальшью. Особенно, в том, что на устранение владыки выбрали время великого
поста и Пасхи.

Кто тогда привносит смуту в наши земли – точно не народ, который жаждет
справедливости и Любви Божией. С Божией Милости, мы видим, как обстоят
дела, и поэтому весь мир поддерживает владыку Христофора.

Неужели вы думаете, что сделаете все что задумали, и вам это все сойдет с
рук? Люди повозмущаются, успокоятся и как вы надеетесь ситуация
нормализируется, и каждый из вас останется при деньгах?

Как может быть, что люди высокого духовного сана, забывают, что все ходим
под Волей Божией. На что вы надеетесь?

Это письмо я писал с тяжелой душой, быть несогласным с епископами и
архимандритами, не бывает часто. Но думаю, этими словами, я говорю за
многих других православных, и не только за тех, кто подписывал петицию.

Встретим Пасху Христову с миром в душе, в которую вы наплевали. Молимся за
нашу православную церковь и за владыку Христофора.

 

V Praze 02.04.2013 na Veliký čtvrtek

Tomáš Kvasnička

 

 * * *

Správci pražské pravoslavné eparchie

 

Pravoslavné církve v českých zemích na Slovensku
Archimandritu ThDr. Markovi Krupici, Th.D

 

Vážený Archimandrite Marku, ve Vašem dopisu k čtenářům
Pražského expresu, jste zveřejnil oficiální a jakoby objektivní informaci.
Podle této informace na zasedání Posvátného synodu dne 03.04.2013 Vladykovi
Krištofu bylo navrženo aby předložil důkazy své neviny formou podniknutí
příslušných právních kroků za pouhých 8 dnů, ale okamžitě nevinného vladyku
jste zbavili všech funkcí. Ačkoli, jak píšete naše církev ctí presumpci
nevinny podle které je vladyka sice nevinen, ale Vámi již odsouzen. Sám by
pak měl dokazovat svou nevinu, ale podle mezinárodních i českých zákonů se
musí vina dokazovat.

Důvěryhodnost obvinění paní Raptsunové, které pak sama stáhla a které bylo
pro ni napsáno, jsme si všichni mohli ověřit a podle Vás máte v rezervě
ještě několik takových obvinění.

Spontánní petice ukazuje co si myslí pastva a jaký má vztah k vladykovi
Kryštofu, zato Vaše reakce a postupy zavání nepravosti a falší. Zvláště
když jste si na odstranění vladyky Kryštofa vybrali dobu velkého půstu a
Pásku. Kdo tedy přivádí „smutu“ do našich zemí, rozhodně ne lid který žádá
spravedlnost a lásku Boží.

Z vůle Boží my vidíme jak se věci mají a celý svět proto podporuje vladyku
Kryštofa.

Snad si nemyslíte, že uděláte co jste si naplánovali a ono Vám to jen tak
projde? Lidi si zanadávají, pak se uklidní a jak v to doufáte situace se
normalizuje a Vy zůstanete ve funkci a s penězi.

Jak je, ale možné, že nejvyšší duchovní zapomínají, že všichni chodíme pod
vůlí Boží. V co vy doufáte?

Tento dopis se mi psal s těžkým srdcem, nesouhlasit s biskupy a
archimandrity nebývá tak často. Myslím, že těmito slovy hovořím za mnohých
pravoslavných a ne jen těch co podepsali petici.

Přivítáme světlou Pasku Kristovu s mírem v duši do které jste nám naplivali.

Modlíme se za naší pravoslavnou církev a za vladyku Kryštofa.

 

V Praze 02.04.2013 na Veliký čtvrtek

Tomáš Kvasnička

 

 

 

Один из главных заговорщиков архимандрит Марк. Чехия.

Фотография арх.Марка, на которой он с членами католического Ордена Святого Лазаря, членом которого он также является. 2012 г.

 

Блаженнейший Архиепископ Пражский, Митрополит Чешских земель и Словакии Христофор

 

Блаженнейший Архиепископ Пражский, Митрополит Чешских земель и Словакии Христофор на богослужении в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы. Прага, 13-е декабря 2009 г.

 

 

Блаженнейший Архиепископ Пражский, Митрополит Чешских земель и Словакии Христофор

 

Блаженнейший Архиепископ Пражский, Митрополит Чешских земель и Словакии Христофор у портрета Блаженнейшего митрополита Дорофея. Прага, 13-е декабря 2009 г.

 

 

Блаженнейший Митрополит Христофор. Прага, 2010.08.28.

 

Блаженнейший Митрополит Христофор. Прага, 2010.08.28.

 

 

Блаженнейший Митрополит Христофор. Прага, 2010.08.28.

 

Блаженнейший Митрополит Христофор. Прага, 2010.08.28.

 

 

Блаженнейший Митрополит Христофор. Прага, 2010.08.28.

 

Блаженнейший Митрополит Христофор. Прага, 2010.08.28.

 

Автор фотографий с владыкой Христофором: Ярослав Мошков, ИА «Русские Новости».

Об авторе

0 Комментариев

Нет комментариев

На данный момент нет комментариев , вы хотите добавить?

Написать комментарий

Только зарегистрированые пользователи могут комментировать.