Реклама

Бланк петиции за возвращение владыки Христофора

Май 01
03:25 2013
petice za návrat vladyky Kryštofa

list иíslo……………. PCO ………………….……………………………………………………………..……….

pшíloha s podpisy duchovních a vмшících Posvátnému synodu dne …………………….. 2013

 

jméno

pшíjmení

adresa

podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Страны