Общество

Бланк петиции за возвращение владыки Христофора

Май 01
03:25 2013
petice za návrat vladyky Kryštofa
list иíslo……………. PCO ………………….……………………………………………………………..……….

pшíloha s podpisy duchovních a vмшících Posvátnému synodu dne …………………….. 2013

jméno
pшíjmení
adresa
podpis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Страны

Об авторе