Бланк петиции за возвращение владыки Христофора

petice za návrat vladyky Kryštofa
list иíslo……………. PCO ………………….……………………………………………………………..……….

pшíloha s podpisy duchovních a vмшících Posvátnému synodu dne …………………….. 2013

jméno
pшíjmení
adresa
podpis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СтраныЧехия

Ещё похожие новости